Misyonumuz :
Kurulduğu 1872 yılından bu yana temel ilkeleri olan kalite, iyi hizmet ve adil ticaret Kimberly-Clark’ın büyümesinde yol gösterici olmuştur. Geçtiğimiz yıllar boyunca kurum kültürümüz sürekli gelişmiş ancak temel ilkelerimiz her zaman vazgeçilmez olmuştur. Değerlerimiz faaliyetlerimizin, iş yapış biçimimizin, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır.

Vizyonumuz :
Güçlü markalarımız ve şirket kültürümüz ile kişisel bakım kategorisinde "ilham veren ÖNCÜ LİDER" olmak 

Değerlerimiz : 

Özgün
Özümüzde var olan dürüstlüğe, ahlaklı olmaya ve her zaman cesaretli bir şekilde doğru olanı yapmaya devam ediyoruz. 


Sorumlu
İşimizin ve geleceğimizin sorumluluğunu taşıyoruz.Yenilikçi
Değer yaratacak yeni fikirleri çok önemsiyoruz. İlgili
Birbirimize saygı duyuyor, çalıştığımız ve yaşadığımız çevreye özen gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik Politikası
Kimberly – Clark Türkiye faaliyetlerini şirketin çalışmalarından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm insanları ve diğer canlıları içine alan ve onların gelişimini etkileyen tüm koşulları, durumları ve faktörleri içerecek şekilde çevreye içten ve gereken saygıyı göstererek sürdürülebilir bir şekilde yürütmektedir. 

Şirket çalışanların insan haklarını gözetme, iş sağlığı ve güvenliği ve zaman zaman uygun olan diğer insan kaynakları ile ilgili hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sürdürülebilirlik konularında uygun politikalar geliştirecek ve muhafaza edecektir. Şirket biyosferin korunmasına, doğal kaynakların sürdürülebilir bir anlayışla kullanılmasına, atıkların azaltılması ve imhasına, enerji kullanımına ve şirketimizin ürün ve hizmetlerinin güvenliğine dair değerlendirmeler yapmaya ölçümler kaydetmeye ve kontrol prosedürlerini uygulamaya kararlıdır. 

Çevre , İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Kimberly-Clark Türkiye (K-C Türkiye), Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimini temel yönetim faaliyetlerinden birisi olarak görmekte ve yönetim planlamalarını Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standartları ile uyumu göz önüne alarak yapmakta, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek ilkesiyle hareket etmektedir.

K-C Türkiye, çevre iş sağlığı ve güvenliği konularında yönetim sistemi kapsamında ulusal mevzuat, ISO 14001 ile OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri ve Kimberly-Clark Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları (Environment, Health and Safety (EHS) Management System Tool) ile tam uyumu sağlayacak bir vizyonla, çalışanların sağlığını koruyacağını, iş kazalarını ve meslek hastalıkları engellemek, firma sabit kıymetlerini korumak, iş güvenliği risklerini azaltmak için gerekli önlemleri alacağını, faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliği önlemek, atıkları ve hava, su, toprak ve diğer tüm doğal kaynak kullanımı azaltmak için gereken planlamaları yapacağını ve uygulayacağını, meydana gelebilecek her türlü çevresel zararda kamuyu bilgilendireceğini taahhüt eder.
K-C Türkiye, bu taahhütler dahilinde, çalışanlara verilen sürekli eğitimler ve uygulanan iletişim programıyla ortak bir çevre iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturup, çevre iş sağlığı ve güvenliği performansını artırarak, ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçilerin işbirliği ile, çevre iş sağlığı ve güvenliği standartlarının hep birlikte yükseltilmesi, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Kalite Politikası
Kimberly-Clark Türkiye’nin politikası müşterilerimizin kalite, performans ve değer beklentilerini karşılayan veya aşan ürünler tasarlamak, yapmak ve onlara sunmaktır. 

Ürün Güvenliğinin sağlanması araştırma ve mühendislik çalışmaları, ürün geliştirme, üretim, ürün teslimi ve satış faaliyetlerimizin temel bir kurumsal değeridir. 

Kuruluşumuz, standartın belittiği Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlamayı ve sürekli iyileşmeyi amaç edinmiştir.

® Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2012 KCWW Tescilli Markasıdır. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu siteyi ziyaretiniz ve buradaki bilgileri kullanmanız, Hukuki Beyanımızın koşullarına tabidir. Lütfen Özel Politikamızı inceleyin.
Cookie Settings